Update van het bestuur

Beste DOS-WK-ers,


Hierbij een volgende update vanuit het bestuur over onze geliefde korfbalvereniging. Kort na iedere bestuursvergadering houden we hiermee de vereniging op de hoogte van enkele zaken die over de bestuurstafel zijn gekomen.


Vakantie …

Enkele clubgenoten genieten al van hun welverdiende vakantie. Sommige omdat ze examen hebben moeten doen en geslaagd zijn. Proficiat! En succes voor degenen die nog moeten zweten op een herexamen.

Spoedig krijgen ook de basisscholen vakantie en wordt het echt eventjes rustig in korfballand. Dan is seizoen 2022/2023 voorbij en kijken we terug op leuke hoogtepunten, maar ook trieste dieptepunten.

Het bestuur heeft afgelopen week voor de laatste keer dit seizoen vergaderd, met name om de laatste puntjes af te handelen en de aankomende JALV voor te bereiden.


JALV op maandag 10 juli

Na twee verplaatsingen, staat onze JALV gepland voor maandagavond 10 juli. Het is belangrijk dat u erbij bent!

Dat is het altijd om over het wel en wee van uw vereniging te vernemen en inspraak te leveren waar nodig. Maar ditmaal in het bijzonder omdat wij met onze leden over twee thema’s uitgebreider van gedachten willen wisselen.

Ten eerste de opbouw en verhoging van onze contributies. Wij kennen historisch een indeling per leeftijdsgroep en verhogen conform afspraak jaarlijks met het inflatiecijfer van de laatste 12 maanden. Dit systeem heeft voor- en nadelen, welke wij graag met u bespreken alsmede een voorstel.

Ten tweede enkele grotere investeringen. Ieder seizoen investeert DOS-WK in onderhoud en verbetering van haar accommodatie. Ditmaal betreft het echter bedragen die groter zijn dan gebruikelijk. Het gaat om de renovatie van het dak en het vervangen van de laatste houten kozijnen van onze kantine ’t Trefhoes.

Belangrijk dus dat u erbij bent.


14, 15 en 16 juli DOS-WK Jeugdkamp

Als allerlaatste agendapunt dit seizoen is er in het weekend van 14, 15 en 16 juli natuurlijk ons jaarlijkse Jeugdkamp. Zoals iedere korfballer weet, is dit toch een soort van hoogtepuntje van het seizoen. Iedereen herinnert zich nog die fantastische weekenden met pyjama bingo's, playbackshows en natuurlijk de griezelige spooktocht. Met onze hele jeugdgroep trekken wij er dat weekend op uit en hopen dat zij weer een onvergetelijk weekend zullen beleven.Good goan!


René Gelderman

voorzitter