Contributie aanpassing

Maandag 10 juli heeft de zeer goed bezochte JALV ingestemd met de nieuwe contributiebedragen voor seizoen 2023-2024.


Het bestuur heeft afgelopen jaar onderzoek laten doen naar de eigen contributiebedragen in relatie tot omliggende korfbalclubs en daarbij gevraagd om een toekomstbestendige manier van jaarlijkse contributiestijgingen te ontwikkelen met wat minder uit elkaar lopende tarieven dan het traditionele systeem. Ook is het onderscheid tussen niet spelende, "rustende" leden en bv. trainingsleden wat duidelijker gemaakt.  


Anders dan voorgaande jaren geldt in het vervolg dat de kangoeroes een klein bedrag per maand gaan betalen, te weten €1,-. Dit bedrag zal dit en de hierop volgende 2 seizoenen ongewijzigd blijven. Niet spelende leden gaan dit en de 2 hierop volgende seizoenen een vast bedrag per maand betalen van €8,50. 


Voor alle overige categorieën zijn de bedragen aangepast volgens een nieuwe rekensystematiek, dat meer recht doet aan het principe: "de gebruiker betaalt" . 


Voor de meeste spelende leden is inmiddels bekend in welke categorie/ in welk team zal worden uitgekomen. Hiermee is rekening gehouden in de contributierun vanaf de maand juni. Van de ouders van onze kangoeroes is op dit moment nog niet bekend van welke bankrekening de maandbedragen geïnd gaan worden. We verzoeken de ouders het machtigingsformulier in te vullen (tweede deel van deze PDF:  https://www.doswk.nl/images/dos-wk_aanmeldingsformulier.pdf ). Vanaf augustus zal dit dan ingaan.


De contributiebedragen voor 2023-2024 per categorie zijn als volgt vastgesteld.

Op 13 juli zal de incassorun over juni 2023 worden uitgevoerd. Eind juli zal als te doen gebruikelijk het normale ritme weer worden opgepakt. Dit betekent dat in juli dus 2 keer contributie van uw bankrekening worden afgeschreven. Mocht dit tot problemen leiden schroom dan niet contact te zoeken met onze penningmeester op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.