Verenigingsupdate

Beste DOS-WK-ers,


Hierbij een volgende update vanuit het bestuur over onze geliefde korfbalvereniging. Kort na iedere bestuursvergadering houden we hiermee de vereniging op de hoogte van enkele zaken die over de bestuurstafel zijn gekomen.


We are the champions!

Poept een beer in het bos? Is de paus katholiek? Wordt Nederland wereldkampioen korfbal? We hebben het weer geflikt hoor! Er werd ook niet anders verwacht natuurlijk, maar enkele verassingen heb ik toch gezien. Ten eerste het spel van onze nationale selectie. Naast enkele prachtige scores viel mij op dat er duidelijk anders werd gespeeld. De meerderheid van de rebounds waren bv. dynamisch en een heel groot deel van de passing ging meer diagonaal dan breed: attractief, dynamisch en vernieuwend. Verder natuurlijk de finale: gelukkig een keer geen België maar … Chinese Taipei, oftewel Taiwan. Leuk toernooi!


Diekmanhal … here we come

De start van het zaalseizoen staat nu echt voor de deur. Dit betekent dat we, naast de Bonhoeffer en Zwering, weer veel in de Diekmanhal zullen zijn. Het bericht ging al rond, maar afgelopen week stuurde Sportaal dan ook officieel het bericht rond dat Loek en NIne per 1 januari 2024 zullen stoppen als uitbaters van Restaurant Diekmanhal. Er wordt driftig gezocht naar nieuwe uitbaters. Hopelijk is er na de jaarwisseling nog steeds koffie, thee en een biertje te krijgen in ons tweede huis.


Groei

Afgelopen bestuursvergadering kon ons secretariaat melden dat er wederom 12 nieuwe aanmeldingen ontvangen zijn sinds de vorige bestuursvergadering. Daarnaast zijn er geen opzeggingen. Het blijft dus goed gaan met de groei van ons DOS-WK.


Trainingstijden

Onlangs zijn de trainingstijden voor aankomend zaalseizoen bekendgemaakt. Voor onze commissie Korfbal was het opstellen van dit schema een “luxe-probleem”: we groeien als vereniging (wat luxe is) waardoor de planning van trainingen moeilijker wordt. Er zijn drie voorname consequenties. De eerste is de starttijd van de trainingen. Dit was altijd 18:00 uur, maar moet nu naar 17:30 uur. De tweede is de lengte van de eerste twee trainingsrondes. Deze zijn beide 45 i.p.v. 60 minuten. Tot slot moet de selectie tot 22:30 uur trainen, wat men liever een half uur vroeger had gezien.

Graag licht ik 2 redenen toe waarom wij hier voor gekozen hebben. De voornaamste is sociale veiligheid. Als DOS-WK vinden wij een veilige sportomgeving dusdanig belangrijk dat wij voorrang geven aan zoveel mogelijk teams op 1 locatie op dezelfde avonden te laten trainen. De tweede reden is de beschikbaarheid van onze jeugdtrainers. Andere schema’s qua tijd of locaties gaat ervoor zorgen dat onze jeugdtrainers weinig of geen aansluiting meer hebben met hun eigen trainingen.

Wij hopen dat iedereen met begrip en een beetje creativiteit aan deze nieuwe tijden zal wennen.


Tijd … voor Beleid

Tijdens de laatste Trainersbijeenkomst is besproken om ons korfbaltechnische en -tactische “handboek” weer eens te actualiseren. Enkele vrijwilligers hebben aangeboden om mee te willen denken om “De Blauwe Draad” nog eens tegen de huidige inzichten van korfballen aan te leggen.

Voor de overige aspecten zal een groepje binnen het bestuur het gesprek op gang houden. Hierbij proberen we de inzichten van De Gelukkige Vereniging vooral terug te laten komen.


Grote Club Actie

De actie loopt onderhand ten einde. We kunnen niet anders dan constateren dat deze voor DOS-WK zeer goed verlopen is. Het exacte opgehaalde bedrag zullen we binnenkort bekendmaken. Mijn complimenten en dank voor iedereen die zich heeft ingespannen voor het verkopen van de loten!


Activiteiten van G via Halloween naar Sint

Op zaterdag 28 november hebben onze G-sporters de eerste veldhelft gezellig samen afgesloten. Na een leuke spelletjesochtend in ’t Trefhoes hebben we lekker samen gelucht. We kijken uit naar een gezellig zaalseizoen.

Vrijdag 3 november was een spannende avond voor onze jeugd: Halloween. Tijdens deze bloedstollende activiteit kwamen de meest enge momenten voorbij.

Vrijdag 1 december kan genoteerd worden als de avond waarop Sinterklaas met zijn Pieten naar ’t Trefhoes zal komen om zijn verjaardag met onze kleinsten te vieren.


Zaterdag klusdag

Zaterdag 4 november was een grootse klusdag. Een team van vrijwilligers heeft zich aangemeld om op diverse vlakken wat hand- en spandiensten te verlenen. Zo kreeg onze tuin het nodige onderhoud en zijn de muren gereinigd die komende dagen opnieuw ingevoegd gaan worden. Tevens heeft ’t Trefhoes een nieuwe meterkast gekregen. De oude, die nog voorzien was van ouderwetse “stoppen”, is vervangen door een moderne kast met automaatjes.


Opleidingen

Bij DOS-WK vinden we opleiden belangrijk. Dit zorgt ervoor dat vrijwilligers de juiste kennis en kunde hebben bij het vervullen van hun rol. Onlangs hebben we bv. Vertrouwenscontactpersonen opgeleid, die ook reeds een hertraining hebben gehad. Verder staat er binnenkort een KorfbalTrainer 2 (KT2) op het programma, waarvoor je je nog kunt aanmelden. De 3 bijeenkomsten hiervan zullen waarschijnlijk in Delden plaats gaan vinden.

Speciale aandacht wil ik graag vragen voor de vacature van Sportverzorger. Fysio Ritmeijer neemt dit tijdelijk waar, wat fantastisch is. We willen dit echter graag weer structureel invullen. Heb je hiervoor interesse en affiniteit met sportverzorging (anatomie, fysiologie, massage, bondage, etc.) dan zou je namens DOS-WK deze opleiding kunnen volgen. Meld je daarvoor bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Good goan!


René Gelderman

voorzitter