Update van het bestuur

Beste DOS-WK-ers,
Hierbij een volgende update vanuit het bestuur over onze geliefde korfbalvereniging.


Nieuwjaarsreceptie

Op 6 januari vierden we met elkaar de DOS-WK Nieuwjaarsreceptie. Als voorzitter zie je ’t Trefhoes bij dit soort bijeenkomst graag uit zijn voegen barsten. Nou was dit niet helemaal het geval, maar het was zeker een gezellige drukte waardoor het een prima avond werd en een mooie start van 2023.


Trainer/coach

Wat ook een mooie start van 2023 is, is het voortzetten van de samenwerking met Ruben Burchartz als trainer/coach van DOS-WK 1. Te doen gebruikelijk draait de trainerscarrousel vanaf kerst op volle toeren en oriënteren trainer/coaches en verenigingen zich op hun toekomst. De goede sfeer binnen onze selectiegroep en het wederzijdse gevoel dat we nog niet “klaar” zijn met het verder ontwikkelen van ons spel, heeft met name tot deze mooie keuze geleid. Zoals velen onderhand weten, hebben Sandra en Eric Rönitz hun functies als respectievelijk medisch verzorgster en trainer/coach van DOS-WK 2 noodgedwongen neer moeten leggen. Dit alles heeft te maken met het verpletterende bericht over Sandra’s gezondheid. DOS-WK wenst hier de allerbest mogelijke uitkomst en zal alle steun geven die maar mogelijk is. Belinda van Aken heeft de rol van trainer/coach DOS-WK 2 ondertussen voortvarend opgepakt, waarvoor wij zeer dankbaar zijn.


Pas op ... de camera draait ...
Via digitale media delen verenigingen videobeelden met elkaar. Dit scheelt nodeloze autoritten met de camera op de achterbank. Bij het opnemen van de beelden wordt natuurlijk ook geluid opgenomen, het meest duidelijk natuurlijk van degene(n) dichtbij de camera. Onlangs maakten we een incident mee van ongepaste uitspraken op een film van een andere vereniging, wat overigens door de vereniging in kwestie zeer keurig is opgepakt. Wees u allen er dus bewust van dat opmerkingen in de buurt van de draaiende camera op vele plekken gehoord zullen worden.


Welkom (laten) voelen
Binnen discussies over “De Gelukkige Vereniging” spreken we afgelopen tijd veel over het gevoel dat we binnen onze vereniging ervaren, maar ook het gevoel dat wij als vereniging bij anderen oproepen. Ik ervaar DOS-WK als een warme sportieve vereniging waarbinnen in diverse vormen en op diverse niveaus van jong tot oud gekorfbald kan worden. Het gevoel hierbij wordt met name bepaald door de manier waarop we met elkaar en met de buitenwereld omgaan. Belangrijk zijn bijvoorbeeld het vriendelijke gezicht voor mensen die onze accommodatie voor het allereerst betreden. Maar ook het bedankje voor de ouders die meereden naar die uitwedstrijd of voor de reserves die op de bank zaten. Laten we, voor zover we dat nog niet deden, dit soort zaken allemaal standaard doen. Dat past bij ons.


Financieel op koers

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering heeft penningmeester Marco Gort ons meegenomen

door de financiële status halverwege dit seizoen. Vanwege Covid hebben we financieel enkele

rare seizoenen achter ons met sterk wisselende uitgaven en inkomsten en incidentele potjes uit

Covid regelingen, die er nu niet meer zijn. Het was dan ook prettig om te kunnen concluderen dat we keurig op de koers zitten van onze begroting.


Een leven lang DOS-WK...

In de vorige update heb ik u geïnformeerd over de aandacht die wij uit willen laten gaan naar de

overgang van junior naar senior. In dat kader zijn enkele jonge seniors geïnterviewd die recentelijk deze stap gemaakt hebben. Dit om te vernemen hoe zij deze overgang hebben ervaren. Spoedig zullen we me onze A1 en A2 groep om tafel gaan om heen beeld te vernemen.

Alles is erop gericht om de overgang minder spannend en aantrekkelijk te maken.


Ledenaantal: 300 in zicht!

We blijven de teller van ons ledenaantal met spanning volgen. Onderhand staat de teller op 296

leden, dus komende weken gaat het dan echt gebeuren. Zoals aangekondigd zullen we dit met de nodige aandacht meedelen.


Tijd voor duurzaamheid

De afgelopen jaren komen we met ons allen meer en meer tot het inzicht dat we toch echt wat

voorzichtiger met ons moedertje aarde om moeten gaan. De extreme weersomstandigheden

wereldwijd en recent de groene pistes zonder sneeuw geven aan dat er toch wel echt iets aan de hand is. Het aantal zonnepanelen op daken van huizen schieten als paddenstoelen uit de grond evenals het aantal elektrische auto’s op de weg. DOS-WK heeft op dit terrein ook niet stilgezeten: de investering in zonnepanelen en diverse maatregelen om minder gas en water te gebruiken werpen echt vruchten af. Goed voor moedertje aarde, maar ook voor de DOS-WK portemonnee. Ik nodig u uit om de DOS-WK website te bezoeken en het interessante artikel vanuit Facilitair over Duurzaamheid eens te lezen.


Met de bus naar de Korfbal League finale

Op 15 april vindt in AHOY de finale van de Kenonz Korfbal League plaats. In het kader van

sportiviteit en gezelligheid hebben we gemeend voor een volle bus met DOS-WK-ers te moeten

gaan. De vereniging neemt de helft van de vervoerskosten op zich, waardoor je voor € 35,- een

prachtige dag topkorfbal hebt. Opgeven kan tot 4 februari.


Good goan!


René Gelderman

Voorzitter