Verslag Ledenvergadering

Op woensdag 22 juni jl. vond de JALV van onze vereniging plaats. In aanwezigheid van een grote groep leden is teruggekeken op een succesvol seizoen 2021/2022 en zijn de verwachtingen en plannen besproken voor 2022/2023 en verder.


Het seizoen kende een actieve start met het E.J. de Man Toernooi, de eerste versie van het AvaTarZ Jeugdtoernooi en de aftrap met het G-Korfbal. Na een kort oponthoud t.g.v. van Corona gedurende de zaal, kon het seizoen toch mooi worden afgerond.


Korfbaltechnisch is er de nodige aandacht geweest met hulp van De Twentse Korfbalschool. Ook heeft de selectie i.h.k.v. Team van de Week de nodige Clinics voor jeugdteams verzorgd. Uiteindelijk gingen er kampioensbloemen naar de E1, C1, A2 en S1. Bovendien wist S2 in de zaal promotie te realiseren.


Goed nieuws was er op het gebied van de ledenstand. Afgelopen seizoen wist DOS-WK per saldo maar liefst met 16 leden te groeien. Een succesvolle Giga-Kangoeroe-Dag, de Koningsspelen en de start met het G-Korfbal hebben hier o.a. aan bijgedragen. Ook is er voor oudere leden een mooi evenement op de jaarkalender gekomen: De Koffietafel.


Vanzelfsprekend is even stilgestaan bij het erelid Marius Sterk en oud-leden Cees Klein en Henri van der Schaaf die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen. De vergadering hield een minuut stilte ter nagedachtenis aan hen.


Het DOS-WK Ereschild werd uitgereikt aan de G-Korfbal commissie. Een mooie waardering voor deze commissie en alle trainers die wekelijks voor deze groep klaarstaan.

De Roel Tiekink Trofee werd uitgereikt aan de Selectie S1 & S2. Natuurlijk voor de geleverde prestaties, maar nog meer voor de goede samenwerking waarmee dit is gedaan.

Het bestuur zwaaide Marcel Winters uit na 3 seizoenen. Ondanks dat hij zijn taken binnen Facilitair blijft uitvoeren, nam hij afscheid van zijn rol in het bestuur. Op de vrijgekomen plaats zijn Bas Stroink en Emiel Wilbrink geïnstalleerd als Sector Blauw. Zij zullen, met inbreng van leden, gaan werken aan een goede toekomst en een efficiënte manier om dit te organiseren.

Bij het bespreken van de plannen voor de toekomst overheerst het willen voortzetten van de positieve weg waarop DOS-WK zich op dit moment reeds bevindt. In dat kader was het bestuur verheugd te kunnen melden dat de succesvolle samenwerking met Jeugdsponsor AvaTarZ Nature Park ook de 3 komende jaren wordt voortgezet. Het AvaTarZ Jeugdtoernooi zal in dat kader op 3 september as. weer bij DOS-WK georganiseerd worden.

Al met al een succesvolle JALV.


Namens het Bestuur,

René Gelderman