Update van het bestuur

Beste DOS-WK-ers,


Hierbij een volgende update vanuit het bestuur over onze geliefde korfbalvereniging. Kort na iedere bestuursvergadering houden we hiermee de vereniging op de hoogte van enkele zaken die over de bestuurstafel zijn gekomen.


Nog een paar weekjes

Met nog slechts enkele speelronde te gaan, loopt het seizoen 2022/23 zo onderhand ten einde. Op woensdagavond 21 juni zullen wij vanaf 20:00 uur met u allen het seizoen evalueren en vooruit kijken naar seizoen 2023/24. Houd die avond dus vrij in uw agenda voor deze JALV.

Tot die tijd, maar ook afgelopen weken, is de agenda van de bestuurders en commissieleden best vol. Er vinden bijvoorbeeld veel bijeenkomsten plaats waarbij wij graag aan willen schuiven, zoals bijeenkomsten van het KNKV over arbitrage of de samenwerking van Twentse verenigingen, bijeenkomsten van Sportaal over gebruik van binnensportaccommodaties, ledenwerving en toekomstig sportbeleid en een bijeenkomst van de Rabobank over Rabo Club Support.


Vertrouwenscontactpersonen

Sinds dit seizoen heeft DOS-WK twee opgeleide vertrouwenscontactpersonen. Naast de vertrouwenspersoon die we reeds kenden, dragen zij ook bij aan onze veilige sportomgeving. Hun rol bestaat eruit om veel op de accommodatie aanwezig te zijn en een beeld te blijven hebben van onze sociale veiligheid. Op het moment dat een situaties erom vraagt, zullen zij gevraagd en ongevraagd leden en bestuur helpen om dit tot een verbeterde situatie te brengen. Afgelopen bestuursvergadering hebben wij dit eerste seizoen met onze vertrouwenscontactpersonen geëvalueerd. Daaruit zijn nuttige verbeterpunten gekomen voor een nog betere uitvoering van de rol. Naast een eigen e-mailadres (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) zullen wij bijvoorbeeld de aandacht voor sociale veiligheid gaan vergroten middels enkele posters in en om onze accommodatie.


Sponsoring en PR lekker actief

Er is de afgelopen bestuursvergaderingen telkens veel te melden op het gebied van Sponsoring & PR. Zo zijn alle sponsordoeken weer keurig recht gehangen en waar nodig vervangen, is de samenwerking met een nieuwe sponsor verder uitgewerkt (spoedig meer hierover), worden er met hulp van sponsor Benica binnenkort veiligheidshesjes voor onze oud-papiergroep georganiseerd, wordt er gewerkt aan een interactieve sponsorbijeenkomst begin volgend seizoen en is men aan het nadenken over de juiste organisatievorm en -naam van de commissie Sponsoring & PR anno 2023. Deze commissie is dus lekker actief.


Aandacht voor de accommodatie

Afgelopen tijd is er ook de nodige aandacht gegeven aan verdere verbeteringen van onze accommodatie. Naast werkzaamheden aan de riolering en verwarming is door Facilitair gekeken naar offertes voor verdere vervanging van houten kozijnen voor kunststof en renovatie van het dak van ’t Trefhoes. Ook is met Stadsdeelbeheer gekeken naar onze oprijlaan. Zo zijn er twee keien bij de entree geplaatst om ongewenste bezoekers te vermijden en is gekeken hoe de kwaliteit en veiligheid van de oprijlaan verder verbeterd kan worden.


Informatiebijeenkomst nieuwe leden

Op 9 mei hebben wij zo'n 7 ouders van nieuwe jeugdleden op de hoogte gebracht van de nodige informatie over onze sport en vereniging. Beginnend met wat historie over korfbal, iets over korfbal in zijn algemeenheid en meer over DOS-WK in het bijzonder, werd het een zeer informatieve bijeenkomst. Na een vragenronde sloten we de bijeenkomst af en konden de ouders goed geïnformeerd nog even kijken naar de training van hun kinderen.


De boom in bij AvaTarZ

Op zondag 14 mei stegen de jeugdleden van DOS-WK naar grote hoogte. In het Nature Park van AvaTarZ klommen zij namelijk tot in de hoogste toppen van de bomen. De opkomst was geweldig: maar liefst 32 kinderen namen deel aan deze leuke activiteit.


Giga Kangoeroe Dag groot succes

Op woensdag 17 mei organiseerden wij de Giga Kangoeroe Dag Dit was een groot succes! Maar liefst 160 kinderen van twee basisscholen waren te gast. Veel blije gezichten liepen rond op het DOS-WK veld. Met hulp van studenten van het Bonhoeffer College konden de vrijwilligers van DOS-WK er een enorm groot succes van maken. Er was zelfs nog een heus optreden van de dames van K3 waarop alle kinderen vrolijk meedansten We kunnen niet anders dan concluderen dat het een fantastische dag was waarmee DOS-WK zich binnen het basisonderwijs op Stroinkslanden perfect op de kaart heeft gezet.


2 juni Spelletjesavond Jeugd

Op vrijdagavond 2 juni vindt de Spelletjesavond plaats voor onze jeugd vanaf de Kangoeroes tot en met de A. Vanaf 18:00 uur wordt de eerste groep in de kantine verwacht om vervolgens een leuke en gezellige avond met elkaar te beleven. Zie o.a. de DOS-WK Facebook site voor verdere informatie.


10 juni Koffietafel

Dit is het tweede seizoen waarin DOS-WK de Koffietafel organiseert. Dit is een bijeenkomst voor het wat oudere DOS-WK lid (en natuurlijk ook de oudere vrienden en bekenden) die graag nog eens even bijpraten met hun oude korfbalvrienden en -vriendinnen. De vierde versie van deze Koffietafel zal op zaterdag 10 juni plaatsvinden rondom de thuiswedstrijd van DOS WK 1 tegen Noviomagum 1.


14, 15 en 16 juli DOS-WK Jeugdkamp

In het weekend van 14,15 en 16 juli is het dan zover het DOS-WK Jeugdkamp. Zoals iedere korfballer weet, is dit toch een soort van hoogtepuntje van het seizoen. Iedereen herinnert zich nog die fantastische weekenden met pyjama bingo's, playbackshows en natuurlijk de griezelige spooktocht. Met onze hele jeugdgroep trekken wij er dat weekend op uit en hopen dat zij weer een onvergetelijk weekend zullen beleven.Good goan!


René Gelderman

voorzitter