JALV DOS-WK op 19 juni jl.

Ten overstaande van bijna 40 leden hielt het DOS-WK Bestuur op woensdagavond 19 juni jl. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hierbij werd teruggekeken op de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen seizoen en vooruit naar de plannen van het aankomende seizoen.


Hoogtepunten waren o.a. de verbeteringen en verduurzaming die aan de kantine 't Trefhoes zijn doorgevoerd en de aanhoudende ledengroei die de vereniging laat zien. Afgelopen seizoen groeide DOS-WK per saldo met 18, tot maar liefst 322 leden. Het financiële resultaat van de vereniging is t.g.v. hogere inkomsten uit contributie en kantine alsmede goede beheersing van de kosten gezond te noemen.


Ook werd even stilgestaan bij het overlijden van het lid Gerrit Schallenberg en erelid Mini Hartman-Zweers. De vergadering hielt ter nagedachtenis een minuut stilte.


Het DOS-WK Ereschild ging naar Diana Scholten, m.n. voor al haar inzet voor de kantinebezetting. De trainers/coaches F-jeugd ontvangen de Roel Tiekink Trofee voor de wijze waarop zij de groei goed hebben weten op te vangen. Verder werd Arine Schutte benoemd tot lid van verdienste vanwege haar jarenlange intensieve inzet op vele fronten.


Het bestuur blijft qua bezetting ongewijzigd. Wel verandert de structuur enigszins in de vorm van het omzetten van Sector Blauw en Facilitair naar Sector Services.


Voor de toekomst wordt o.a. ingezet op het verbeteren van het vrijwilligersbeleid. Er zal gepoogd worden om meer leden en ouders ingezet te krijgen op taken die samenvallen met hun passie en talent. Verdere ledengroei en het implementeren van de sporttechnische Blauwe Draad zijn ook belangrijke aandachtspunten.


Tot slot is het verder versterken van een veilig sportklimaat benoemd. DOS-WK vindt het belangrijk dat al haar leden gezien worden en op een fijne en respectvolle wijze door de vereniging kunnen bewegen. Daarnaast is een respectvolle houding richting arbitrage, tegenstanders en andere buitenstaanders van belang. Onze basis is daarbij al heel goed. Enkele puntjes kunnen nog op de "i".


De vergadering werd afgesloten met een gezamenlijk drankje en iedereen werd een fijne zomervakantie gewenst.


Namens het DOS-WK Bestuur,

René Gelderman

Voorzitter